"Авлигагүй хамт олон, гэр бүл хамтдаа 2019"  хууль сурталчлах тэмцээнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгууллагдсан. Уг арга хэмжээнд төсвийн 5 байгууллагын баг хамт олныг төлөөлж 25 төрийн албан хаагч, 10 иргэн, 15 сурагчдын төлөөлөлөөс бүрдсэн нийт 50 иргэн оролцож авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулах сургалт, асуулт хариулт, гэрийн даалгавар /хошин үзүүлбэр/, авлигын эсрэг хамт олон гэр бүл арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын тайлан зэрэг 5 үндсэн үзүүлэлтээр өрсөлдөж 1 дүгээр байранд сумын Эрүүл мэндийн төв, 2 дугаар байранд Ерөнхий боловсролын сургууль 3 дугаар байранд Засаг даргын Тамгын газар тус тус шалгарлаа. Уг арга хэмжээнд 83 иргэн хамрагдсан.