Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж  сумын нийт төрийн  албан хаагчдын  дундаас, Монгол Улсын Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл / Мэдлэгийг эрхэмлэгч албан хаагч, Чадварыг эрхэмлэгч албан хаагч, Хууль ёсыг эрхэмлэгч албан хаагч, Ёс зүйг эрхэмлэгч албан хаагч, Шударга ёсыг эрхэмлэгч албан хаагч,  Соёлтой харилцааг эрхэмлэгч албан хаагч,  Үнэнч байдлыг эрхэмлэгч албан хаагч, Шуурхай байдлыг эрхэмлэгч,  Хариуцлага ил тод байдлыг эрхэмлэгч албан хаагч /-ийн шинж чанар хандлагыг  өөртөө төлөвшүүлэн    ажиллаж  байгаа  албан  хаагчдыг  тодруулах “Төрийн албан хаагчийн манлайлал”    олон нийтийн нээлттэй санал асуулга  аяныг эхлүүллээ.

Энэхүү арга хэмжээг  сумын Засаг даргын Тамгын газрын хамт олон байгууллагынхаа  хэмжээнд 5 дахь  жилдээ зохион байгуулсан бөгөөд 2017 оноос эхлэн жил бүр  сумын нийт төрийн албан хаагчдын  дундаас олон нийтийн саналаар  тодруулж байхаар шийдвэрлэжээ.