“Дөрөв болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн” гэдэгт бага хүүхэд нь нэг нас хүрэхэд дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй байсан бөгөөд үүнд тэр үед гурав хүртэлх насанд нь үрчлэн авсан хүүхэд хамаарах ба харин эхийн төрүүлж бусдад үрчлүүлсэн хүүхэд хамаарахгүй. /6 болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн гэдэгт мөн адил ойлгоно/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ :

1. Эхийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар

2. Бүх төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар, Насанд хүрсэн хүүхдийн иргэний үнэмлэхний болон төрсний гэрчилгээний хуулбар

3. Төрсний гэрчилгээг үрэгдүүлсэн /хаяж, гээгдүүлсэн/ бол иргэний бүртгэлийн газраас болон ТҮЦ машинаас лавлагаа авах

4. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

5. Өргөдөл, /Өргөдлийн толгойг “Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын  Засаг даргаар уламжлан хүcэлт гаргах нь” гэж бичнэ -товчилж бичихгүй./

6. 1-р одон авах эхчүүд 2-р одонгийн үнэмлэхний нотаритаар баталгаажуулсан хуулбар.

Өргөдлийн утга: Хүсэлт гаргаж байгаа эх нь хүүхдүүдээ томоос эхлэн дараалан бичихдээ эрхэлж байгаа ажил, суралцаж байгаа сургуулийг тодорхой бичнэ. Утасны дугаар 2-оос доошгүйг бичнэ.