1.jpeg
Сумын Засаг даргын 2020 оны А/34 дүгээр захирамжаар 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр хүтэлх хугацаанд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглов.