Зорилгоор эхэлж, бодорлоор үргэлжилж, хэрэгжилтээр гүйцэтгэх зорилтот “Байгалийн жам ёс, нөөцөд нь тулгуурлан ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх” сургалт 2014 оны 04 сарын 24 –ны өдөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д зохион байгууллагдав.  Сургалтын үйл ажиллагааг сумын Засаг дарга Д.Баасанжав нээж , сумын нутаг дэвсгэрт  үйл ажиллагаа эрхлэх хайгуул, ашиглалтын лиценз эзэмшигч 8 аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлийн төлөөлөл, баг, сумын удирдах ажилтан, иргэд, малчдын 4 талын төлөөлөл оролцсон  нийт 50 хүн хамрагдав.

Сургалтанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Галба өөш долоодын говь сав газрын захиргааны байгууллагуудын  мэргэжилтнүүд  “Уул уурхай ба иргэдийн харилцаа”, “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцоо” зэрэг 7 сэдвээр сургалт зохион байгуулав.  Сургалт-хээрийн дадлага “ Гурванбаян” нөхөрлөлийн нөхөн сэргээлт хийсэн 20 га газартай танилцах, Байгаль орчноо хамгаалах зөв зохистой ашиглах, байгаль орчны багц хууль  сурталчлах “Цэцгэн дунд жаргах учиртай үрс”  тоглолт боллоо.