Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд дэвшүүлсэн зорилт ба миний ажлын үр дүн” сэдвийн хүрээнд 1-3 дугаар саруудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зорилт арга хэмжээний тайлант арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Төрийн албан хаагч бүр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд заасан ажлаа цаг хугацаандаа хийж, гүйцэтгэлийн үр дүнг, тооцоо судалгаанд тулгуурлан бусдад танилцуулах, удирдлагаас шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшлийн ур чадвараа ажлын байранд сайжруулах,ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгээ баг хамт олноороо дүгнэхэд энэ илтгэлийн гол зорилго юм. Илтгэл хэлэлцүүлэгт нийт 13 төрийн албан хаагч илтгэл тависан.