“ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ ҮСГИЙН БАЯР” -2019 арга хэмжээг зохион байгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарлиг, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эх хэл, бичиг үсэг, түүх, соёлын дурсгалаа судлах, хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг “Үндэсний бичиг үсгийн баяр” арга хэмжээ 2019 оны тавдугаар сарын 6-нд болж өнгөрлөө.

2019.05.10Дэлгэрэнгүй