Монгол Улсын Шадар сайд Дорноговь аймгийн Засаг дарга нарын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хүрээнд сумын гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлын иж бүрэн сургуулийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 3-4нд зохион байгууллаа.
 Бэлэн байдлын үзлэгт сумын Гашгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот 76-н албан хаагч, 13-н авто техник бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдав.