Улаанбаатар хотод Тамхи, архины шалтгаант эмгэг судлалын төв, идэвхтэй амьдралын клуб ТББ, Тамхи,архины шалтгааны эмгэг судлалын төвтэй хамтран «Өөрийгөө өөрчилж сайхан амьдрах»-5 хоногийн сургалтанд17 иргэн сайн дураараа хамрагдаж Сургалт, замын зардалд 1495,0 мянган төгрөгийг Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, сумын Засаг даргын нөөц сангаас дэмжлэг үзүүлсэн.Сургалтанд хамрагдсан иргэдэд Эр зоригтон сертификат олгосон. 
Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн санал санаачлагаар  суманд Эрүүл тайван амьдралын төлөө ТББ- салбар байгуулагдаж, сумын Эрэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран  2014 оны 05 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд “Эрүүл тайван амьдралын төлөө”   сургалтыг тодорхой хөтөлбөрийн дагуу сумандаа  зохион байгуулав. Сургалтанд  Улаанбаатар хотын тамхи, архины шалтгаант эмгэг судлалын төвийн магистр, доктор багш  нар “Зөв хүн байхын учир”, “Архигүй амьдралын үнэ цэнэ”,” Эх оронч үзэл”, “Гэр бүлийн харилцаа” зэрэг сэдвүүдээр хичээл, сургалт, мэдээлэл, зөвлөгөө өгч энэхүү сургалтанд өөр аймаг, сум,  төв, хөдөөгийн   230 гаруй иргэд идэвхтэй хамрагдлаа.Сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулснаар  архи хэрэглэдэг  20 гаруй  иргэд энэхүү хорт зуршлаа орхиж эцэг, эх, эхнэртээ андгай өргөх ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.
 Арга хэмжээний үр дүн. 

1. Сумын хэмжээнд Архины худалдаа эрс буурч, согтууруулах ундаа худалдан борлуулах зөвшөөрөл бүхий 2  хүнсний дэлгүүрт өдөрт 3 шил архи зарагдаж байгаа судалгаа гарсан.
2. Иргэн согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах, сумын нийгмийн хэв журам зөрчих үйлдэл буурсан.
3. Согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлж  хэрэглэдэг байсан, орчиндоо айдас,түгшүүр төрүүлдэг байсан 7  иргэний   гэр бүл, ойр орчны 60  орчим  иргэн амар тайван амьдрах болсон.
4. Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхээс татгалзсан 4 иргэн шинээр ажилд орж, 23 иргэн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх , хувийн аж ахуйн үйл ажиллагаагаа хөтлөн  идэвхтэй, өөртөө итгэлтэй ажиллаж амьдарч байна.