Эрүүл мэндийн газраас жил бүр зохион байгуулдаг явуулын үзлэгийг 2019 оны 2 дугаар сарын 25-26нд 2 хоногийн хугацаатайгаар Сайхандулаан суманд зохион байгууллаа. Тус үзлэгээр нарийн мэргэжлийн эмч нар ирж урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилогоо эмчилгээ хийж нийт 431 хүн хамрагдсанаас давхардсан тоогоор 1394 хүн үзүүлсэн. Үүнээс чих хамар хоолой - 104, Мэдрэл - 123. Хүүхэд - 80, Дотор - 132, Эхо - 164, Нүд - 87, ЭБЭ - 60, Сүрьеэ - 151, Рентген - 151, Арьс халдварт - 102, Лаборторийн шинжилгээ - 123, Зүрхний бичлэг - 117 хүн үзүүлж оношлуулсан байна.