Сум дундын 8 дугаар шүүхийн  захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Сийлэгмаа, шүүгчийн туслах Э.Болорцэцэг,  Эвлэрүүлэн зуучлагч Т.Баясгалан, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Г.Бямба-Эрдэнэ, Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Энхтайван  нар шүүхийн шинэчлэлий багц хуулийн талаар иргэдэд мэдээлэл танилцуулга хийж , хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.