2018 оны 04 дүгээр сарын 17-нд Дорноговь аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын дарга Б. Бээжин, 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж иргэдэд Зөрчлийн тухай хууль, Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хүсэлт хэрхэн гаргах, эвлэрүүлэн зуучлалын тухай бусад хуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, харилцан ярилцаж, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулж, гаргасан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэн ажиллахаар боллоо.