2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засварын ажлыг Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Айсуй хөгжил ХХК 152,945,839 төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Их засвар өргөтгөл хийгдснээр анги танхимын хүрэлцээ нэмэгдэж нэг ээлжинд хичээллэх боломж бүрдсэн.