Дотуур байрны багш нар Сайхандулаан суманд

Сургалтанд аймгийн 16 сургуулийн багш нар оролцож байна.

2015.04.03Дэлгэрэнгүй

2014 оны ажил

багш ажилчид, сурагч өглөө бүрийн 7.30-7.50-д эрүүл мэнд хөдөлгөөн дасгал тогтмол хийж, байгууллагын хэмжээнд бие биедээ талархах, мэндлэх харилцааг хэвшүүлсэн. Эцэг, эхийн дунд “ Хамтдаа хэлэлцэж хамтдаа шийдвэрлэцгээе”, “Багш нар хандлагаа өөрчилье” сэдэвт арга туршлагаа солилцох сургалт, Хүүхдийн авьяас хөтөлбөрийн хүрээнд “100 сурагч-100 эцэг эх оролцсон “ Монголоороо гоёдог”шүлгийн уралдаан тус тус санаачлан зохион байгуулсан.

2015.04.02Дэлгэрэнгүй