2019 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Сайхандулаан сумын Жаргалант багийн шинэ байрны нээлт боллоо. Дорноговь аймгийн Их Хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар Жаргалант багийн төвийг 75 сая төгрөгөөр "Хуртай говь" ХХК шинээр барьж байгууллаа.