"Авлигын эсрэг хамт олон, гэр бүл хамтдаа" дэвжээ тэмцээн

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг ДЭВЖЭЭ-2019 тэмцээн 2019.11.06-ны 14.00 цагт зохион байгуулагдана. Та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

2019.11.05Дэлгэрэнгүй