Сумын хэмжээнд 50 ширхэг улиас модны суулгац ирж, Цагдаагийн кубон 5, 4-р багийн иргэн Ц.Батдэлгэр 5, Ч.Чойбаатар 1, М.Наранцацрал 1, О.Самдан 4, 3-р багийн иргэн М.Айлтгүй 10, Соёлын төв 5, Хүүхдийн цэцэрлэг 10, сургууль 9 суулгацыг тус тус хүлээн авч суулган, усалгааг хийн тариалаад байна.