Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт,өөрчлөлтийн оруулах хэлэлцүүлэгийг Дорноговь Сайхандулаан сумын иргэдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр хэлэлцүүлсэн тухай

Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт,өөрчлөлтийн оруулах хэлэлцүүлэгийг Дорноговь Сайхандулаан сумын иргэдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр Дорногорвь аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж иргэдэд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар хуулийн төслийг танилцуулаж хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажилласан

2019.06.28Дэлгэрэнгүй

захиргааны ерөнхий хуулиас

иргэн, хуултийн этгээд та бүхэн үндсэн эрхүүдийг эдлэхээр заасан 1.хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл авах 2. Холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах 3.өөрийн гаргаж өгсөн баримт бичгийг баталгаажуулсан эх хувийг буцаан авах 4.захиргааны байгууллагын бүртгэл, архивын материалтай танилцах 5.хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийг шаардах

2019.04.29Дэлгэрэнгүй

согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай

согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай 2019 оны 01 дүгээр сарын 01 нээс мөрдөгдөж байна

2019.04.29Дэлгэрэнгүй

хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл

иргэн та хууль зөвлөгөө мэдээллийг 1800-1202 утаснаас авна уу

2019.04.29Дэлгэрэнгүй

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварын хувь хэмжээ

Татварын улсын байцаагч У.Алтансүх Утас: 96619131

2016.05.02Дэлгэрэнгүй

Галт зэвсгийн албан татварын тухай хууль

Татварын улсын баййцаагч У.Алтансүх Утас: 96619131

2016.05.02Дэлгэрэнгүй