Сайхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын нийт албан хаагчдын дунд улирал бүр зохион байгуулагддаг МИНИЙ АЖЛЫН ҮР ДҮН илтгэл хэлэлцүүлэг 2019 ОНЫ 04 сарын 17-нд 14:00 цагт ЗДТГ-ын иргэний танхимд болно. Илтгэл хэлэлцүүлэгт ИРГЭД нээлттэй оролцох боломжтой.