БУЛАГ ХАШААЖУУЛЛАА.

Дорноговь аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу тус сумын 1 дүгээр багийн нутагт орших "Задгайтын дэрсэн ус" булгийг байгаль орчны нөхөн сэргээх сангийн 2.100.000 төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 4 дүгээр багийн иргэн Х.Ундрах-эрдэнэтэй гэрээ байгуулан 2019.10.01-10.04 ны өдөр нийт 70м кв талбайг хашаажуулж, мал шөргөөгч хийж хаягжууллаа.

2019.10.09Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2019 оны 3-р сарын 11-ний өдөр "Орон нутгийн хөгжилд төрийн албан хаагчийн манлайлал" сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

2019.03.15Дэлгэрэнгүй