Сумын онцгой комиссын худалдаан боллоо

Сумын Онцгой комисс 2020.03.10-ны өдрийн 15:30 минутанд дахин хуралдаж сумын эргэн тойрон замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж 5 пост гаргасан байсныг байнгын 2 пост хөдөлгөөнт эргүүлийн 1 пост гарган ажиллах бүрэлдэхүүнийг томилгоожууллаа. Байнгын эргүүл хяналтын постонд нийт 18 Төрийн албан хаагч 8/16-гаар ээлжэн гарч, Хөдөлгөөнт эргүүлийн постонд 4 Төрийн албан хаагч ажиллаж байна. Засаг даргын Тамгын газарт 24 цагийн хариуцлагатай жижүүүр 70526913 утсанд мэдээ мэдээллийг шуурхай авч ажиллаж байна.

2020.03.10Дэлгэрэнгүй

БУЛАГ ХАШААЖУУЛЛАА.

Дорноговь аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу тус сумын 1 дүгээр багийн нутагт орших "Задгайтын дэрсэн ус" булгийг байгаль орчны нөхөн сэргээх сангийн 2.100.000 төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 4 дүгээр багийн иргэн Х.Ундрах-эрдэнэтэй гэрээ байгуулан 2019.10.01-10.04 ны өдөр нийт 70м кв талбайг хашаажуулж, мал шөргөөгч хийж хаягжууллаа.

2019.10.09Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2019 оны 3-р сарын 11-ний өдөр "Орон нутгийн хөгжилд төрийн албан хаагчийн манлайлал" сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

2019.03.15Дэлгэрэнгүй