ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2019 оны 3-р сарын 11-ний өдөр "Орон нутгийн хөгжилд төрийн албан хаагчийн манлайлал" сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

2019.03.15Дэлгэрэнгүй

ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НД АНХ УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Боловсруулсан: 4 дүгээр багийн засаг дарга М.Батдэлгэр

2018.04.12Дэлгэрэнгүй