2018 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Боловсруулсан: Санхүүгийн албаны дарга Б.Лхамсүрэн

2018.01.12Дэлгэрэнгүй

2015 онд Ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор ашиглалтанд орно

Иргэдийн гаргасан саналыг үндэслэн номын сан, уншлагын танхим, орон нутаг сурталчлах танхим, ахмад хүүхэд, залуучуудын эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтийн сургалт, сурталчилгааны танхим, ардын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх, хүндэтгэл ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах танхим зэрэг цогц үйлчилгээний төвийн барилгын ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байна.

2015.04.02Дэлгэрэнгүй