САЙХАНДУЛААН СУМАНД БАЙГАА ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА
2016.01.19
Захиалга өгсөн байгууллагын нэр нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага
нэр хариуцсан асуудал ангилал зэрэглэл орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил туршлага Ур чадвар тусгай шаардлага
1 Дорноговь Сайхандулаан ЗДТГазар Тамгын газар
Газар тариалан, хоршоо, жижиг, дунд үйлвэр, үйлчилгээ, хөдөлмөр
эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, газар тариалан, хоршооны чиглэлээр гарсан хуул тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ,зохион байгуулах
ТЗ-3 1 дээд
бакалавр
Эдийн засагч, нягтлан бодогч
Технологич,
Инженжер,
Археологич
ХААН,
үйлдвэрийн чиглэлээр мэргэшсэн
Үйлдвэрлэл үйчилгээний салбарт тодорхой ажил, албан тушаал эрхэлж байсан Компьютер хэрэглээний программ бүрэн ашиглах чадвартай байх, Тухайн ажлын байранд тогтвор суурьшилтай 5 доошгүй жил ажиллах
2 Дорноговь Сайхандулаан ЗДТГазар Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Нийгмийн салбарын хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэн зохион байгуулах ТЗ-3 1 дээд
бакалавр
багш, эмч, нийгмийн ажилтан, сэтгүүлч түүх, хүн судлал Нийгмийн ухааны чиглэлээр мэргэшсэн нийгмийн салбарт тодорхой ажил эрхэлсэн байх судалгаа дүгнэлт гаргах чадвартай байх, мэргэжлийн гадаад хэлний мэдлэгтэй байх Тухайн ажлын байранд тогтвор суурьшилтай 5 доошгүй жил ажиллах
3 Дорноговь Сайхандулаан ЗДТГазар Тамгын газар Газрын
даамал
Газрын харилцааны чиглэлээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ТЗ-3 1 дээд
бакалавр
Газрын кадастр, зураглал, үнэлгээ, экологич компьютер программист цахим программ ашиглан газрын харилцааны мэдээллийн сан боловсруулах, бүрдүүлэх ажлын мэдлэг, туршлагатай байх мэргэжлийн гадаад хэлний мэдлэгтэй байх,багаар ажиллах
Багаар ажиллах
орон нутагт тогтвор суурьшилтай 5 доошгүй жил ажиллах