Европын Холбооны хүмүүнлэгийн туслалцаа, Иргэний Хамгааллын хорооны санхүүгийн дэмжлэгээр Монгол орны зүүн аймгийн малчидад тусламж дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг "Каритас Чех Репаблик" олон улсын байгууллага хэрэгжүүлэн сумын 150-с доош малтай 34 малчин айл өрхийн 124 иргэнд гурил, будаа, давс, сахар, тос, цай гэх 6 нэр төрлийн хүнсний тусламж үзүүлж 2016 оны 05-р сарын 6-нд сумын төвд тараан олголоо.