САЙХАНДУЛААН СУМЫН 4 ДҮГЭЭР САРЫН СЭТГҮҮЛ

Боловсруулсан: ДАХМэргэжилтэн М.Энх-Амгалан, 4 дүгээр багийн Засаг дарга М.Батдэлгэр

2018.04.27Дэлгэрэнгүй

Сайхандулаан сумын 2 дугаар сарын сэтгүүл

Боловсруулсан: Хуулзүй мэргэжилтэн Б.Наранчимэг

2018.02.27Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн мэдээллийн сар тутмын СЭТГҮҮЛ 2017 оны дугаар 02 хэвлэгдэн гарлаа.

Дугаар бэлтгэсэн Хуульзүйн мэргэжилтэн Б.Наранчимэг Утас: 96752930

2017.02.05Дэлгэрэнгүй