setguul3.jpeg
setguul3.1.jpeg.jpeg
setguul3.2.jpeg.jpeg
setguul3.3.jpeg.jpeg.jpeg
setguul3.4.jpeg.jpeg.jpeg
Дугаар бэлтгэсэн: У.Алтансүх \ Татварын улсын байцаагч \ Ж.Лхүхдэгдунжваа \ Жолооч \