Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан сургалт
Сумын удирдлага, баг, байгууллагын дарга эрхлэгч нарын сургалт

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэргэдэх Архигүй Монгол ТББ-ийн  соён гэгээрүүлэгч, “Сэтгэлийн хөгжил ТББ-н тэргүүн  сургагч багш Батсайханыг урьж, сумын нийт иргэдийн дунд сургалт мэдээллийн ажлыг   2016 оны 05 дугаар сарын 24-25 нд сургалт зохион байгуулж байна.

Сургалтын зорилго: Архидан согтуурснаас эрүүл мэнд, гэр бүл, хамт олон нийгмийн амьдралд учрах хор уршгийн талаарх хүн амын мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэн эрүүл аж төрөх зан үйлийг хэвшүүлэх. Уламжлалт зан үйлд тулгуурлан хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд архины хор хөнөөлийн  тайлбарлах, өөрийгөө хайрлах, хамгаалах амьдрах ухааны суурь боловсрол эзэмшүүлэх

Сургалтын бүтэц чиглэл

  1. Сумын удирдлага, баг, байгууллагын дарга, эрхлэгч, сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, ЗДТГ-ын албан хаагчдын бүрэлдэхүүний сургалт
  2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан сургалт
  3. Ганцаарчилсан болон гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх /
  4. Нийт иргэдэд зориулсан “ Хүний хөгжил “ лекц