Сумын Засаг даргаас сумын Эрүүл мэндийн төвийн нийт хамт олонд 38 ширхэг амны хаалт, 89000 төгрөгний үнэтэй хүний биеийн халууныг зайнаас үзэгч WF5000 маркийн төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүллээ.