Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/305 дугаар захирамжаар сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргыг сэлгэн ажиллуулах захирамжийн дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс эхлэн 1 сарын хугацаатай Алтанширээ сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Т.Ганмөнх Сайхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар сэлгэн ажиллаж байна. сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын дадлага, туршлага солилцох, ажлын байран дээр суралцуулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөгийн хяналт шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, орон нутгийн амьдралын онцлогоос суралцах, шинэ санаачилга гаргаж бүтээлч үйл ажиллагааг өрнүүлэн ажиллана.