Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 12 дугаар хуралдаан 2015 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр 86.6 хувийн ирцтэй  хуралдаж 2 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэж 2 тогтоол гаргав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

1.Сумын 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн Төсөвт тодотгол хийж,   орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд  112406.100 төгрөгний хөрөнгө оруулалт,  төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.

2.Сумын газар зохион байгуулалтын 2015 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж  2 аж ахуйн нэгжид 0.0509 га газар, ашигт малтмал олборлох зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 1 га газар, газрыг элэгдэл эвдрэл, доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээхэд 3 га газрыг тус тус эзэмшүүлж, ашиглуулах, нөхөн сэргээх зэрэг асуудлыг хэлэлцэн  шийдвэрлэсэн.

                                                                                                        Хурлын тогтоолыг бүрэн эрхээр нь Сайтын ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ цэсний ИТХ-ын тогтоол хэсгээс үзнэ үү.