ДАРАМДУУЗЫН БААСАНЖАВ

 

 

                     

 Нутгийн өөрөө удирдах  ёсыг  төрийн  удирдлагатай  хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн  асуудлыг хурлын үйл ажиллагаагаар бие даан шийдвэрлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагаатгах ажлыг зохион байгуулах, хүмүүнлэгийн байгууллагын ажлыг удирдан чиглүүлэх, сум, багийн  хурлын  байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг  хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд удирдан чиглүүлж ажиллах.

 Мэргэжил, боловсрол: 2004-2008 онд Улаанбаатар  хотод Олон улсын  эдийн  засаг, бизнесийн  дээд  сургуулийг төгссөн. Банк, санхүү, нягтлан  бодох  бүртгэл  мэргэжилтэй. Төрийн удирдлагын менежер

 Мэргэшлийн бэлтгэл:  2010 онд Нутгийн өрөө удирдах ёсны өнөөгийн байдал, цаашдын  чиг  хандлага” сэдэвт сургалт,  2011-2012 онд Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын Менежерээр суралцаж төгссөн.  2015 онд  Япон Улсад Төрийн удирдлагын  чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

 Ажил байдал: 2008 оны 12 дугаар сараас  сумын Засаг  даргын орлогч, 2012-2016 онд сумын Засаг дарга, 2016 оны 11-р сараас сумын ИТХ-ын даргаар  ажиллаж  байна.  Төрийн албанд 2008 оноос  ажиллаж байна.

 Сонгуульт  ажил: 2008-2012 онд  Сумын ИТХ-ын  төлөөлөгч, Тэргүүлэгчээр, 2012 оноос  Сумын  ИТХ-ын төлөөлөгч, Сумын  Хүүхдийн  төлөө зөвлөлийн дарга,  сумын Ардчилсан  намын  дэд дарга

  Ажлын амжилт үр дүн. 2012-2015 онд удирдсан баг, хамт олны болон  сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн ажлаараа  аймагтаа эхний 3 –р байрт шалгарсан.  2016 онд  Хүүхдийн төлөө үйлс медалиар шагнагдсан.

                       e-mail хаяг: d.baaska_11@yahoo.com Утас: 96016722