01.png

 

          Сайхандулаан сумын нийт ард иргэд  “Үндэсний өв уламжлалаа дээдлэн, эрчимжсэн мал аж ахуй, байгалийн нөөц баялаг, дэд бүтэцдээ тулгуурлан үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэн, иргэдийнхээ ая тухтай амьдрал хөгжлийг бүрдүүлсэн говийн бүсийн тэргүүлэх сум” болох зорилго дэвшүүлсэн.