Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийн ажил эхэллээ

.....ажлын гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар хот “Баялаг говь” ХХК шалгарсан.....

2015.09.11Дэлгэрэнгүй

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн үзүүлэх нэмэлт үйлчилгээний жагсаалт

Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч У.Насанжаргал Утас:96600676

2015.09.08Дэлгэрэнгүй

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажил

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн төлөвлөгөөг 6 бүлэг, 32 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Сумын Засаг даргын А/43 тоот захирамжаар батлуулан хэрэгжүүлж Эх, нялхсын эндэгдэлгүй ажилласан. Төрөх эхчүүдийн 96 хувийг жирэмсэний хяналтанд авч,эхчүүдийн амрах байраар 19 эхэд 119 ор хоногийн үйлчилгээ үзүүлсэн.

2015.04.02Дэлгэрэнгүй