Байгалийн жам ёс, нөөцөд нь тулгуурлан ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх” сургалтанд оролцогчид   Сургалт-хээрийн дадлага хөтөлбөрийн дагуу “ Гурванбаян” нөхөрлөлийн нөхөн сэргээлт хийсэн 20 га газрын ажилтай танилцаж харилцан ярилцлага зохион байгуулав.