0102.PNG

2019 оны 3-р сарын 11-ний өдөр "Орон нутгийн хөгжилд төрийн албан хаагчийн манлайлал" сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд нийт 51 төрийн албан хаагч оролцож 
"Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлан бичих арга зүй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
Монгол бичгийн цахим бичвэ,Угийн бичгийн сургалт
, Архив албан хэрэг хөтлөлт, Эрүүл мэндийн боловсрол /таргалалт, сүрьеэ өвчин/-ын талаар мэдлэг мэдээлэл олгож, төрийн байгууллага, баг хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах талаар хэлэлцүүлэг хийлээ. Мөн сумын төрийн байгууллагуудын дунд зарласан "Гэмт хэрэг зөрчилгүй баг хамт олон" уралдаанд Хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олон шалгарч "Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал"-аар шагнагдлаа.