Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр,, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 2/04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шинэ Дорноговь-2” тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, 2015 оны 6/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг хэрэгжүүлэх, Засаг захиргааны анхан шатны нэгж багаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах ажлын хүрээнд 12 сумын 20 багийн Засаг даргад тус бүр нь 1 757 500 төгрөг, нийт 35 150 000 төгрөгийн үнэ бүхий Япон улсад үйлдэрлэгдсэн “YAMAHA CRUX YD110,, маркийн туулах чадвар сайтай, шатахуун бага зарцуулдаг мотоциклийг нөөц дугуйны хамт гардуулан өгөх ажиллагаа 2016 оны 04-р сарын 28нд Сайншанд хотноо боллоо. 
Сайхандулаан сумаас 2-р баг /Жаргалант/-ийн засаг дарга Ө.Баярмагнай , 3-р багийн /Цохио/  засаг дарга Л.Алтанцэцэг нарт гардуулан өглөө.