Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт,өөрчлөлтийн оруулах хэлэлцүүлэгийг Дорноговь Сайхандулаан сумын иргэдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр хэлэлцүүлсэн тухай

Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт,өөрчлөлтийн оруулах хэлэлцүүлэгийг Дорноговь Сайхандулаан сумын иргэдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр Дорногорвь аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж иргэдэд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар хуулийн төслийг танилцуулаж хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажилласан

2019.06.28Дэлгэрэнгүй