Хоёр сумын хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Дороноговь аймгийн Сайхандулаан сумын  ИТХ-ын төлөөлөгчид, багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга нар, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын бүрэлдэхүүнтэй баг Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд ажлын туршлага судлах, иргэд, төрийн бус байгуулллага хоорондын  хамтын ажиллагааны  талаар уулзалт арга хэмжээ зохион байгуулсан.

Уулзалтын үйл ажиллагаанд Сэлэнгэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Нямжаргал, Засаг дарга Насандулам , Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгч, Засаг даргын Тамгын газрын  албан хаагчид  оролцож,  төрийн болон төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж харилцан туршлага судлах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан.