Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хог зөөврийн автомашин / 6 функертэй / -тай боллоо. Уг тендерийг 2019 оны 04 сарын 23-нд цахимаар зарлан Улаанбаатар хотын Анарзоне ХХК шалгарч гэрээ байгуулан 2019 оны 07 сарын 24-нд Сайхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэн өглөө.