СЗДҮАХ-1.1.4, АЭЗНХҮЧ-7 Орон нутгийн иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг дэмжих “Иргэн бүр санаачлагч-Өрх бүр үйлдвэрлэгч” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах, баг бүрээс 5 аас доошгүй үйлдвэрлэгчийг хамруулах зорилтын хүрээнд 18-19-ны өдрүүдэд Аймгийн төвд зохион байгуулагдсан “Цагаан сар -2019” үзэсгэлэн худалдаанд Цагаан идээгээр 19 иргэн, ААН-ийн  /9 төрлийн 2 тонн цагаан идээ/, Гар урлалаар 2 иргэн / толгойн гоё, суран эдлэл/ нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар оролцож нийт 19845000 борлуулалт хийж “Шилдэг зохион байгуулалттай оролцогч сум”-аар шалгарлаа