САЙХАНДУЛААН СУМАНД 06 ДУГААР САРЫН 24-НААС 06ДУГААР САРЫН 28-НЫГ ХҮРТЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

САЙХАНДУЛААН СУМАНД 06 ДУГААР САРЫН 24-НААС 06ДУГААР САРЫН 28-НЫГ ХҮРТЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2019.06.28Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ БА МИНИЙ АЖЛЫН ҮР ДҮН” СЭДЭВТ ИЛТГЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАЛАА

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд дэвшүүлсэн зорилт ба миний ажлын үр дүн” сэдвийн хүрээнд 1-3 дугаар сардуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зорилт, арга хэмжээний тайлант арга хэмжээ

2019.04.29Дэлгэрэнгүй

АЛДАРТ ЭХИЙН ОДОН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Жил бүр “Эх үрсийн баяр”-ын өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхчүүдэд Алдарт эхийн одон олгодог билээ.Үүний дагуу 6 хүүхэд төрүүлж, өсгөсөн эхчүүд Алдар эхийн I зэргийн одонгоор, 4 хүүхэд төрүүлж, өсгөсөн эхчүүд Алдарт эхийн II зэргийн одонгоор шагнагдах болзол хангаж байгаа.

2019.02.18Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргыг сэлгэн ажилуулах

Боловсруулсан: Хуулзүй мэргэжилтэн Б.Наранчимэг

2018.04.17Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр энэ 5 сард болно

Байгаль орчны байцаагч Т.Боргил Утас: 96049430

2016.05.03Дэлгэрэнгүй

үр дүнгийн гэрээ байгуулав

Эрүүл мэндийн дарга, Соёлын төвийн эрхлэгч нартай сумын Засаг дарга 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

2016.02.24Дэлгэрэнгүй

САЙХАНДУЛААН СУМЫН “НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ” САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН

нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас орон даяар хэрэгжүүлж буй өрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулж, амьжиргааг дээшлүүлэх зорилготой "Нийгмийн сүлжээ" сайн үйлсийн аян зохион байгуулав

2015.11.27Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогондоо идэвхитэй оролцоорой

Санхүүгийн албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас:96062117

2015.11.27Дэлгэрэнгүй

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн салбар комисс ажиллав

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 09 ний өдөр зохион байгуулж ажилласан.

2015.09.11Дэлгэрэнгүй

“Байгалийн жам ёс, нөөцөд нь тулгуурлан ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх”сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав

Зорилгоор эхэлж, бодорлоор үргэлжилж, хэрэгжилтээр гүйцэтгэх зорилтот “Байгалийн жам ёс, нөөцөд нь тулгуурлан ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх” сургалт болов

2015.04.30Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрынхан Сайхандулаан суманд

Мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах 1.15.1 хяналтын хуудсаар “Бадрангуй сүрэг” ХХК-нд эрсдэлийн үнэлгээ тооцоход бага эрсдэлтэй дүгнэгдсэн байна.

2015.04.13Дэлгэрэнгүй