сумын Засаг даргын 2019 оны А/91 дугаар захирамж

Алтан микрофон урлагийн наадмын зардал гаргах тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

сумын Засаг даргын 2019 оны А/58 дугаар захирамж

Эх үрсийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

сумын Засаг даргын 2019 оны А/52 дугаар захирамж

"Дорноговь аймаг бага олимп-2019" арга хэмжээний бүрэлдэхүүн , зардлыг батлах тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/13 дугаар захирамж

"Тэмээн наадам 2019" арга хэмжээний зардал гаргах тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

сумын Засаг даргын 2019 оны А/12 дугаар захирамж

Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын сар шинийн зардал гаргах тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

Засаг даргын 2019 оны А/10 дугаар захирамж

Барьцаа хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2019.11.25Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

4 дүгээр багийн засаг дарга М.Батдэлгэр Утас:96702112

2016.05.02Дэлгэрэнгүй

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай . .

Санхүү албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас: 94282800

2016.05.02Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Т.Боргил Утас: 96049430

2016.05.02Дэлгэрэнгүй

Гэрээ байгуулах, эрх олгох тухай .

Санхүү албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас:96062117

2016.03.03Дэлгэрэнгүй

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай .

Санхүү албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас:96062117

2016.03.03Дэлгэрэнгүй

урамшуулал олгох тухай

ЗДТГ-ын дарга Т.Ганбат Утас:99952567

2016.02.23Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

4 дүгээр багийн засаг дарга М.Батдэлгэр Утас:91229823

2016.02.23Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Л.Нямцэцэг Утас:88855506

2016.02.23Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан хоршоо жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энхцэцэг

2015.11.05Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Санхүүгийн албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас: 96062117

2015.10.01Дэлгэрэнгүй

Сайхандулаанд үйлдвэрлэв үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Санхүүгийн албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас: 96062117

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

4-р багийн Засаг дарга М.Батдэлгэр Утас: 91239823

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Замын зардал гаргах тухай .

4-р багйин Засаг дарга М.Батдэлгэр Утас: 91239823

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Замын зардал гаргах тухай . .

Хууль зүйн мэргэжилтэн Б.Наранчимэг Утас: 96752930

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Замын зардал гаргах тухай .

Хуул зүйн мэргэжилтэн Б.Наранчимэг Утас: 96752930

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.09.07Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Газар тариалан хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Нягтлан бодогч Ц.Соёлчмаа Утас: 91867010

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Мөнгөн шагнал олгох тухай

Засаг даргын тамгын газрын дарга Т.Ганбат Утас: 70526906, 99239703

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

4 дүгээр багийн засаг дарга М.Батдэлгэр Утас: 91239823

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Аймгийн баруун бүсийн урлагийн наадамд оролцуулах тухай

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Ажлын хэсэг байгуулах тухай .

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай .

Санхүүгийн албаны дарга Б.Лхамсүрэн Утас: 94282800

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга нарын 2014 оны ажлын үр дүнгийн тухай

Хууль зүйн мэргэжилтэн Б.Наранчимэг Утас: 96752930, 99795368

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Ажлын хэсэг томилох тухай

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай .

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Монгол цэргийн өдрийн арга хэмжээний тухай

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын сар шинийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Зардал гаргах тухай

Нийгэм хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Ган-Эрдэнэ Утас: 91265663

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас:96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас:96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай .

Байгаль орчны байцаагч Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Байгаль орчны байцаагч Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Байгаль орчны мэргэжилтэн Т.Боргил Утас: 96049430

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай .

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.09Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай

Газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас: 96664609

2015.06.08Дэлгэрэнгүй