Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 2015 оны 01/78 дугаар “Эрүүл хөрс-эрсдэлгүй хүнс” сарын аян зохион байгуулах тухай удирдамж, Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны А/34 тоот тушаалын дагуу “Эрүүл хөрс-эрүүл хүнс”сарын аяны нээлтийн ажиллагаа 5-р сарын 7-нд Соёлын төвд боллоо. Аяны нээлтийн арга хэмжээг Засаг даргын Тамгын газрын Мал эмнэлэг,үржлийн тасгийн мэргэжилтэн Г. Алтангэрэл зохион  байгуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн төлөөлөл  46 иргэн оролцлоо.