Тус сумын Цохио багийн нутаг дэвсгэрт “Цагаан толгой”-д байрлалтай хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Мегатек монголиа манюфактуринг ХХК нь сумын төвөөс хайгуул судалгаа, ашиглалтын талбайд 15кв-н 14.58 км  эрчим хүчний цахилгаан шугам суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгээд байна.  Уг кампони бүтээгдэхүүнээ газар дээр нь боловсруулах  үйлдвэрийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Энэхүү үйлдвэр ашиглалтанд орвол сум, орон нутгаас 20-30 хүний ажлын байр шинээр нэмэгдэх боломжтой юм.