Сумын Засаг даргын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 01 албан даалгаврыг хэрэгжүүлж малчин өрхүүд  179,7 тн өвс, 6,4 тн  гар тэжээл бэлтгэж, албан байгууллагын албан хаагчид   596400 төгрөгийг мөнгөн хуримтлал бий болгож  сумын аюулгүй  нөөцөд 52 тн өвс татан аваад байна.