2020 оны 01 дүгээр сарын 3-ны өдөр Сайхандулаан сумын Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал хуралдаж, хуралдаанаар Сайхандулаан сумыг 2020 оныг «Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх жил» болгон зарлалаа.Иргэдийг ажлын байртай, тогтвортой орлоготой байх боломжийг бүрдүүлж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах зорилгоор 2020 оныг Дорноговь аймаг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” жил болгон зарласан.