2020 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд 🏡🛤🏜🏝🏝🛣
"СОVID-19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОРЧНЫ АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖИЛТ", "МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР", " ЗӨВ ДАДАЛ-НОГООН ИРЭЭДҮЙ" сарын аяны хүрээнд хаврын мод тарилгын ажлаа бүх нийтээрээ эхлүүлж сумын хэмжээнд 300 хайлаас мод тариаллаа. Мод арчлах усалгаа үрсэлгээний талаар Байгаль орчны мэргэжилтэн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.
"Нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгний төлөө" "Эвтэй бол хүчтэй" сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн төв, Засаг даргын Тамгын газрын хамт олон сумын төвийн хогийн цэгийн эргэн тойронд орчны цэвэрлэгээг хийж ажиллаа.
сумын төсвийн 4-н байгууллагын хамт олондоо гүн талархал илэрхийлж цаашдын ажил хөдөлмөрт нь амжилт хүсье.