Мэдээ
Сайхандулаан суманд 2019 оны 03 дугаар сарын 18-наас 03 дугаар сарын 22-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 03 дугаар сарын 04-нээс 03 дугаар сарын 07-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 02 дугаар сарын 25-наас 03 дугаар сарын 01-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 02 дүгээр сарын 18-наас 02 дугаар сарын 22-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлАЛДАРТ ЭХИЙН ОДОН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛСайхандулаан суманд 02 дүгээр сарын 10-наас 02 дугаар сарын 15-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 01 дүгээр сарын 28-наас 02 дугаар сарын 01-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 01 дүгээр сарын 21-нээс 01 дугаар сарын 25-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 01 дүгээр сарын 14-нөөс 01 дугаар сарын 18-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 01 дүгээр сарын 07-ноос 01 дугаар сарын 11-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Өрхийн дундаж хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Аймгийн төвөөс алслагдсан байдал

Цэцэрлэгт хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын %
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох усны худгийн тоо