Мэдээ
Сайхандулаан суманд 06 дугаар сарын 04-нөөс 06 дугаар сарын 08-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 28-наас 05 дугаар сарын 31-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 21-нээс 05 дугаар сарын 25-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 18-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 7-ноос 05 дугаар сарын 11-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 04-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 23-наас 04 дүгээр сарын 27-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 16-наас 04 дүгээр сарын 20-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлдорноговь аймгийн шүүхийн тамгын газраас иргэдэд сургалт мэдээ мэдээлэл, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргыг сэлгэн ажилуулах
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Өрхийн дундаж хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Аймгийн төвөөс алслагдсан байдал

Цэцэрлэгт хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын %
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох усны худгийн тоо