Мэдээ
2019 оны 9 дүгээр сарын 1 дүгээр долоо хоногийн ажлын мэдээлэлЗАРЛАЛ .САЙХАНДУЛААН СУМАНД 06 ДУГААР САРЫН 24-НААС 06ДУГААР САРЫН 28-НЫГ ХҮРТЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 22-наас 04 дүгээр сарын 26-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 15-наас 04 дүгээр сарын 19-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 08-наас 04 дүгээр сарын 12-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлМИНИЙ АЖЛЫН ҮР ДҮН ИЛТГЭЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ.Сайхандулаан суманд 03 дугаар сарын 25-наас 03 дугаар сарын 29-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 2019 оны 03 дугаар сарын 18-наас 03 дугаар сарын 22-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 03 дугаар сарын 04-нээс 03 дугаар сарын 07-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Өрхийн дундаж хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Аймгийн төвөөс алслагдсан байдал

Цэцэрлэгт хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын %
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох усны худгийн тоо