Мэдээ
“ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ-ХАМТДАА” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО.ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ШАЛГАН ТУСЛАХ БАГ АЖИЛЛААИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГУУД МОД ТАРЬЛАА.ЭХ ХЭЛ БИЧИГ-БИДНИЙ ӨВ СОЁЛ 6 ДАХЬ УДААГИЙН СУРГАЛТ БОЛЖ АМЖИЛТТАЙ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.Сайхандулаан суманд 04-р сарын 10-аас 04-р сарын 14-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 2017 оны 04-р сарын 03-аас 04-р сарын 07-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 30-наас 6 дугаар сарын 03-нд зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 23-наас 05 дугаар сарын 27-нд зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 16-наас 5 дугаар сарын 20-нд зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 09-нөөс 5 дугаар сарын 13-нд зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Өрхийн дундаж хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Аймгийн төвөөс алслагдсан байдал

Цэцэрлэгт хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын %
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох усны худгийн тоо